Námorná doprava

Námorná preprava je našou doménou. Portfólio služieb zahŕňa okrem našich globálnych kontajnerových zásielok aj prepravu nadrozmerných „out of gauge“ a konvenčných námorných zásielok. Môžete sa spoľahnúť na skúsený team odborníkov, ktorí sa snažia vždy vybrať ten najvhodnejší spôsob prepravy s ohľadom na potreby klienta. Pre našich obchodných partnerov taktiež pravidelne zabezpečujeme prepravu nebezpečného tovaru v súlade so zákonnými ustanoveniami /IMDG,ADR,IATA-DGR/. Dodávame efektívne logistické riešenia šité na mieru, zameriavame sa na kvalitu servisu.

Portfólio doplnkových služieb v našej ponuke:

    Preprava celokontajnerových zásielok /FCL/ door to door do celého sveta

    Preprava kusových zásielok door to door /LCL/ globálne

    Konvenčná preprava tovaru /Break Bulk a Ro-Ro/

    Preprava nadrozmerných zásielok

   Preprava v špeciálnych kontajneroch (chladiarenské, flat rack, tank kontajnery)

   Intermodálna preprava (import, export zásielok v rámci Európy)

   Predaj špeciálnych kontajnerov – dodávame nové a používané  tank kontajnery pre našich partnerov v rámci celej Európy

Naše služby 

Námorná doprava

Letecká doprava

Cestná doprava

Kombinovaná doprava