Kombinovaná doprava

Zaisťujeme rýchlu, efektívnu prepravu kontajnerov. Väčšinu našich kontajnerových prepráv organizujeme v kombinovanej doprave s využitím železnice alebo vodných ciest.

V porovnaní s nákladnými vozidlami majú tieto druhy dopravy oveľa lepšiu rovnováhu, hlavne pokiaľ ide o emisie.

S našimi logistickými partnermi máme komplexnú dopravnú sieť a vieme váš dovážaný tovar z námorného prístavu prepraviť rýchlo a ekologicky na ľubovoľného požadované miesta.

Portfólio doplnkových služieb v našej ponuke:

    Doplniť… 

    Doplniť… 

    Doplniť… 

 

Naše služby 

Námorná doprava

Letecká doprava

Cestná doprava

Kombinovaná doprava